O nás

Projekt Art for Amnesty si kladie za cieľ prepájať umenie a ľudské práva.

Amnesty International je najväčšia ľudsko-právna mimovládna organizácia na svete – celosvetové hnutie viac ako 7 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a regiónov sveta usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete.

Základ nášho mandátu tvorí Všeobecná deklarácia ľudských práv.

Cieľom Amnesty International je dosiahnuť zlepšenie stavu ľudských práv na celom svete. V každom treťom prípade, ktorému sa venujeme, sa nám to aj podarí. Oslobodeniu nespravodlivo väzneného človeka, dosiahnutiu spravodlivosti pre ľudí zažívajúcich útlak či násilie alebo zmene legislatívy porušujúcej ľudské práva vždy predchádza séria systematických krokov.

Za každým naším úspechom stojí nesmierne veľa práce ľudí v teréne a v lokálnych kanceláriách, akčné siete dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, tisíce podpopisov petícií od ľudí z celého sveta a v neposlednom rade podpora individálnych darcov a darkýň, bez ktorých by sme nemali šancu uspieť. Pridať sa k nim môžete aj vy.